ZVOP

Vyrazili jsme do Načešic, kde Tex složil svou první zkoušku a to vlohu ovčáckého psa - ZVOP.